Fysiotherapiebehandeling kan toegepast worden bij verschillende klachten, zoals bijvoorbeeld pijn, bewegingsbeperkingen en spierzwakte. Een belangrijke groep vormen de klachten van het bewegingsapparaat, zoals rug- en nekpijn en problemen met ander gewrichten. Daarnaast speelt fysiotherapie een belangrijke rol bij de revalidatie na ongelukken, operaties of tijdens en na ziekte. De klachten ontstaan bijvoorbeeld na een operatie, het uitoefenen van werkzaamheden, ten gevolge van spanningen, tijdens het sporten of door veroudering.

Fysiotherapie speelt ook een belangrijke rol bij het voorkomen van klachten bij houding en bewegingen.

De fysiotherapeut stelt in overleg met u een behandelplan op. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken. Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht.

Wilt u meer informatie lezen over uw klachten en hoe de fysiotherapeut u kan ondersteunen? Kijk dan op de website www.defysiotherapeut.com onder het kopje aandoeningen.

Zonder verwijsbrief naar de fysiotherapeut
Fysiotherapie is direct toegankelijk, dat wil zeggen dat u rechtstreeks een afspraak kunt maken. Een verwijzing van huisarts of specialist is niet noodzakelijk. De praktijk zorgt voor het contact met de huisarts of verwijzer.