Overzicht Fysiotherapie

Algemene Voorwaarden

Huisregels
De patiŽnt dient een eigen badlaken of een handdoek mee te brengen. De fysiotherapiepraktijk zorgt voor schone handdoeken en onderlakens.

De wachttijd tussen het afgesproken behandeltijdstip en het daadwerkelijke behandeltijdstip bedraagt maximaal tien minuten. Als de patiŽnt langer dan tien minuten op de fysiotherapeut moet wachten, dan informeert de patiŽnt aan de balie of bij andere aanwezige fysiotherapeuten. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar Sport en fysiotherapiecentrum Academas via tel. 033 - 434 39 39. De agenda's van de fysiotherapeuten worden hier beheerd.

Voor het uitvoeren van een zo goed mogelijke behandeling, worden allerlei medische en administratieve gegevens bijgehouden in het patiŽntendossier. Hierbij wordt de Wet op de Persoonsregistratie in acht genomen. PatiŽnten dienen de algemene voorwaarden te accepteren en te handelen naar de gestelde voorwaarden. Binnen de praktijk is respect voor anderen essentieel. Verbaal en fysiek geweld wordt niet getolereerd. Ook discriminatie en seksuele intimidatie wordt binnen onze praktijk niet getolereerd. Wanneer geconstateerd wordt dat iemand (therapeut of cliŽnt) bovenstaande gedragscodes niet naleeft, dan dient dit gemeld te worden via de klachtenprocedure.

Afspraken annuleren
Afspraken dienen 24 uur van te voren telefonisch geannuleerd te worden. Indien de praktijk is gesloten dient u uw bericht van afzegging in te spreken op ons antwoordapparaat. Als u wegens ziekte wilt annuleren voor een afspraak op maandag of na een feestdag, dan dient u zich telefonisch vůůr 10.00 uur af te melden op de dag van uw afspraak. Niet of niet tijdig afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht. Het tarief van een niet nagekomen afspraak voor behandeling bedraagt 100% van het geldende tarief van de voorgenomen behandeling. Alleen bij duidelijke overmacht wordt hiervan afgeweken. De rekening voor het niet nakomen van uw afspraak voor behandeling kunt u niet bij uw verzekeraar declareren.

Vergoeding fysiotherapie
De vergoeding die u krijgt van uw verzekeraar is afhankelijk van de verzekering die u hebt afgesloten. U kunt dit zelf nalezen in uw polisvoorwaarden. Indien de praktijk een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar kunnen er afwijkende tarieven gehanteerd worden (conform de afspraak in het contract). Is er sprake van een contract met uw zorgverzekeraar dan declareert de praktijk de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

Klachtenregeling
Alle fysiotherapeuten die in deze praktijk werkzaam zijn staan ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). Als geregistreerde fysiotherapeuten proberen wij ons vak zo goed mogelijk uit te oefenen. Hebt u toch klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiŽnten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt hiervoor het Informatie- en
Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Een brochure met relevante telefoonnummers en adressen, vindt u in de wachtruimte van onze praktijk. Dezelfde informatie vindt u ook op het internet bij het KNGF onder '
Een klacht over uw fysiotherapeut'.

Privacy en omgang met patiŽntgegevens
Alle patiŽntgegevens worden vertrouwelijk behandeld in navolging van de Wet Persoonsregistratie. Ook geldt er binnen de praktijk een privacyreglement. Alle gegevens van de cliŽnt worden volgens dit reglement behandeld en nageleefd.