Overzicht Fysiotherapie

Oedeemfysiotherapie

Oedeem is een ophoping van vocht in weefsels, deze is soms zichtbaar als zwelling. Deze zwelling kan bestaan uit water of een combinatie van water met eiwitten.

De drie belangrijkste vormen van oedeem zijn:

  • lymfoedeem: door beschadigd of een slecht functionerend lymfsysteem;
  • veneus oedeem: door onvoldoende capaciteit van het afvoerende bloedvatsysteem;
  • lipoedeem: door abnormale vetcelhypertrofie.

Elke vorm heeft zijn specifieke eigenschappen die ieder op een eigen aanpak vragen. Bij de ene vorm van oedeem zal de nadruk meer liggen op de manuele lymfdrainage terwijl bij een andere vorm compressie en de oefentherapie belangrijker kan zijn.

De oedeemfysiotherapie kan uit een combinatie van de volgende behandelingen bestaan:

  • manuele lymfdrainage (Dit is een oppervlakkige zachte en ontspannen massage waarbij het afvoerende lymfsysteem gestimuleerd wordt)
  • lymftaping (Met een speciale tape kan de behandeling ondersteund worden door de ruimte onder de huid te versoepelen).
  • compressie (Letterlijk het uitoefenen van druk. Dit wordt bereikt door zwachtelen en meestal gevolgd door een therapeutisch elastische kous).
  • oefentherapie
  • uitleg en adviezen  

De rol van de fysiotherapeut is handelend en/of adviserend, meestal op verwijzing van een huisarts of specialist, maar dat is niet strikgenomen noodzakelijk.