Overzicht Sport

Bedrijfsfitness, dat werkt!

Een team van productieve, fitte, gezonde en tevreden werknemers op de werkvloer; het ideaal voor u als werkgever. De afgelopen jaren staan binnen het bedrijfsleven het terugdringen van het ziekteverzuim en de zorg voor de werknemer centraal. Enerzijds wordt geprobeerd dit te bereiken door een prettig en ergonomisch verantwoord werkklimaat te creëren, anderzijds door de invoering van Arbo-diensten.

Academas kan met de bedrijfsfitness haar bijdrage leveren aan een fysiek en mentaal gezond team van werknemers. Uw bedrijf kan via Academas uw werknemers zowel groepsfitness als fitness op individuele basis aanbieden. Daarnaast kan door vroegtijdig signaleren van lichamelijke klachten en een gedegen follow-up in de vorm van fysiotherapie het zorgtraject verkort worden. De bedrijfsfitness werkt op basis van een één- of meerjarig contract. U krijgt als bedrijf reductie op de standaard tarieven. De hoogte van deze reductie is afhankelijk van het aantal deelnemende werknemers, de gewenste vorm en de duur van het contract. Voorafgaand aan de eerste training wordt de Academas fittest uitgevoerd. Om het effect van het trainen te bepalen, kan deze test herhaald worden.

Voor de bedrijfsfitness kan Academas in overleg speciale openingstijden aanbieden, zodat werknemers gedurende, of aansluitend aan werktijd kunnen sporten. Op de normale openingstijden zijn uw werknemers vanzelfsprekend ook van harte welkom. Bedrijfsfitness-leden kunnen tevens gebruik maken tegen gereduceerd tarief van de zwemfaciliteiten in zwembad Octopus welke direct te bereiken is vanuit de sportfaciliteiten van Academas. Op verzoek kunnen ook sportspecifieke trainingen zoals een golf-fitness training aangeboden worden.

Voordelen:

  • Fitten en energieke werknemers

  • Lager ziekteverzuim
  • Teamvorming
  • Korting op regulier tarief
  • Fiscaal voordeel